• Hóa học & vật liệu

    tổng hợp Boord

    Giải thích EN: A technique for making - olefins by reducing -bromo ethers with zinc. Giải thích VN: Một kỹ thuật tạo olefins bằng cách giảm bloman với kẽm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X