• /´meikiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm, sự chế tạo; cách làm, cách chế tạo
  Sự tiến bộ, sự thành công, sự lớn lên; nguyên nhân tiến bộ, nguyên nhân thành công
  military services can be the making of him
  nghĩa vụ trong quân đội có thể là nguyên nhân cho anh ta lớn lên
  ( số nhiều) đức tính, tài năng; yếu tố
  to have the makings of a great writer
  có những yếu tố để trở thành một nhà văn lớn
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy và thuốc lá đủ cuốn một điếu
  Mẻ, số lượng làm ra
  in the making
  đang hình thành, đang nảy nở, đang phát triển
  a poet in the making
  một nhà thơ tài năng đang nảy nở

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chế tạo
  thao tác

  Kinh tế

  cách làm
  sự chuẩn bị
  brine making
  sự chuẩn bị dịch muối
  medium making
  sự chuẩn bị môi trường dinh dưỡng
  pickle making
  sự chuẩn bị dịch muối
  sự làm
  sự sản xuất
  pure ice making
  sự sản xuất đá sạch
  sausage making
  sự sản xuất giò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X