• /´bu:tlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có giày ống
  Vô ích
  bootless effort
  cố gắng vô ích


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X