• /ʌn´prɔfitəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đáng khai thác (mỏ)
  Không có lợi, không có ích; không thuận lợi
  Không sinh lãi, không mang lợi, không có lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X