• /´bɔ:də¸lænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng biên giới
  (nghĩa bóng) ranh giới
  the borderland between individualism and collectivism
  ranh giới giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể
  Cái chưa rõ ràng, cái còn có thể bàn cãi được

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vùng biên giới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X