• /¸bɔðə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều buồn bực, điều phiền muộn

  Thán từ

  Thật khó chịu quá, thật phiền quá!

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X