• /ig¸za:spə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm trầm trọng hơn (sự đau đớn, bệnh ác cảm)
  Sự làm bực tức, sự làm cáu tiết, sự làm giận điên lên
  Sự khích (ai) (làm gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X