• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  cặn (chứng cất)
  chất kết lắng
  phần lắng

  Kỹ thuật chung

  các đáy

  Giải thích EN: The process stream leaving the bottom of a contacting column. Giải thích VN: Một dòng xử lý đi qua đáy của một ống tiếp xúc.

  đáy tách

  Giải thích EN: Nickel sulfide in the Orford process of separating nickel and copper as sulfides. Giải thích VN: Niken sunfit thu được trong quy trình Orford tách niken sunfit và đồng sunfit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X