• /¸brægə´douʃi¸ou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khoe khoang khoác lác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X