• /vɔ:nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thói khoe khoang khoác lác
  Lời khoe khoang khoác lác

  Động từ

  Khoe, khoe khoang, khoác lác

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X