• /,fænfærə'nɑ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khoe khoang khoác lác; lời khoe khoang khoác lác, lời nói phách
  Kèn lệnh ( (cũng) fanfare)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X