• /¸gæskə´neid/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thói khoe khoang khoác lác
  Nội động từ
  Khoe khoang khoác lác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  brag , crow , rodomontade , vaunt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X