• (đổi hướng từ Brainwashed)
  /´brein¸wɔʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tẩy não
  to brainwash the prisonersỵofỵwar
  tẩy não các tù binh

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X