• /in´dɔktri¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Truyền bá, truyền thụ, làm thấm nhuần; truyền giáo
  to indoctrinate Buddhism
  truyền bá đạo Phật


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X