• /kən'vins/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục
  Làm cho nhận thức thấy (sai lầm, tội lỗi...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuyết phục

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X