• /´breikə¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) sự ly khai
  a breakaway from the Opposition
  sự ly khai với phe đối lập
  a breakaway group
  một nhóm ly khai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đứt rời
  thiết bị phá hủy

  Giải thích EN: Designed to shatter under stress as a safety feature, such as a breakaway traffic sign. Giải thích VN: Được thiết kế có thể phá hủy dưới áp lực để cho an toàn ví dụ như biển báo giao thông.

  Kỹ thuật chung

  sự đứt đoạn
  sự phá hủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X