• /bʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ
  (hàng hải) bụng, rốn (buồm, lưới)
  Sự húc
  (thể dục,thể thao) sự chặn bóng bằng gậy (bóng chày)
  Động từ
  Húc (bằng đầu, bằng sừng)
  (thể dục,thể thao) chặn bóng bằng gậy (bóng chày)
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X