• /´spiə¸hed/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mũi nhọn (của giáo, mác)
  Tổ mũi nhọn, tổ xung kích
  (nghĩa bóng) mũi nhọn, người dẫn đầu cuộc tấn công, cuộc thử thách

  Ngoại động từ

  Chĩa mũi nhọn
  Làm mũi nhọn dẫn đầu (cuộc tấn công...)
  the tanks spearheaded the offensive
  các xe tăng làm mũi nhọn dẫn đầu cuộc tấn công

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  dung dịch không có cát (chuẩn bị rửa thành giếng)

  Xây dựng

  đầu ngọn giáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X