• /bʌs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe buýt
  to go by bus
  đi xe buýt
  (từ lóng) máy bay; ô tô; mô tô
  to miss the bus
  nhỡ xe buýt
  Bỏ lỡ cơ hội
  Thất bại trong công việc

  Nội động từ

  Đi xe buýt

  Chuyên ngành

  Ô tô

  ô tô ray

  Toán & tin

  xe
  common bus
  (máy tính ) vành xe chung
  number transfer bus
  (máy tính ) xe truyền số; bánh truyền số
  pulse bus
  (máy tính ) xe xung lượng
  storage-in bus
  (máy tính ) xe vào của bộ nhớ

  Xây dựng

  goòng máy

  Điện

    thanh cái, thanh dẫn
  

  Điện tử & viễn thông

  dòng chủ

  Điện lạnh

  tuyến dẫn

  Kỹ thuật chung

  buýt

  Giải thích VN: Đường dẫn điện nội bộ mà theo đó các tín hiệu được truyền từ bộ phận này đến bộ phận khác trong máy tính.

  kênh

  Giải thích VN: Đường dẫn điện nội bộ mà theo đó các tín hiệu được truyền từ bộ phận này đến bộ phận khác trong máy tính.

  kênh truyền
  đường chính
  đường dẫn
  đường dẫn chính
  đường trục
  đường trục chính
  đường truyền dẫn
  ray dẫn điện
  thanh cái
  thanh truyền

  Kinh tế

  cho đi xe buýt
  xe buýt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  integrate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X