• /əs´kju:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Nghiêng, xiên, lệch
  to look askew at somebody
  liếc nhìn ai, lé nhìn ai
  to hang a picture askew
  treo lệch một bức tranh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cong
  nghiêng
  askew arch
  cuối nghiêng
  askew arch
  cuốn nghiêng
  askew arch
  vòm nghiêng
  lệch

  Địa chất

  nghiêng, xiên, lượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X