• /kænd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được đóng hộp
  canned goods
  hàng hoá được đóng hộp
  Được ghi vào băng, được thu vào đĩa (dây)
  canned music
  bản nhạc (được) thu vào đĩa (dây)
  (từ lóng) say mèm, say bí tỉ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được đóng hộp

  Kinh tế

  được đóng hộp
  vô hộp
  vô lọ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X