• (đổi hướng từ Conserved)
  /kәn'sз:v/

  Thông dụng

  Danh từ, thường ở số nhiều

  Mứt, mứt quả

  Ngoại động từ

  Giữ gìn, duy trì, bảo tồn, bảo toàn
  to conserve one's strength
  giữ gìn sức khoẻ; bảo toàn lực lượng
  Chế thành mứt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  bảo tồn

  Kinh tế

  bảo quản
  sự trữ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X