• /kə'nu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xuồng
  to puddle one's own canoe
  tự lập, tự mình gánh vác lấy công việc của mình không ỷ lại vào ai

  Nội động từ

  Bơi xuồng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ghe buồm
  tàu dẹt

  Kỹ thuật chung

  canô
  hàng không mẫu hạm
  thuyền buồm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  coracle , dugout , kayak , outrigger , piragua , pirogue , birch , boat , kayak (arctictribes) , piroque (dugout) , pitpan (cen. amer.) , proa , skiff , waka

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X