• /ˈkætɪgəˌraɪz/

  Thông dụng

  Xem categorise

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân hạng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X