• /ə'sɔ:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chia loại, phân loại, sắp xếp thành loại
  Làm cho xứng nhau, làm cho hợp nhau
  to assort colours
  chọn màu cho hợp nhau
  Sắp xếp các mặt hàng để bày biện (cửa hàng...); cung cấp các mặt hàng (cho một cửa hàng...)

  Nội động từ

  Assort with ăn ý với, tương đắc với, giao du với
  this colour assorts well with blue
  màu này hợp với màu xanh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân loại
  phối hợp
  sắp đặt

  Kinh tế

  chia loại

  Địa chất

  phân loại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X