• Đo lường & điều khiển

    điều khiển thận trọng

    Giải thích EN: A method of control that uses hedging and lower gain when dealing with uncertain conditions. Giải thích VN: Phương pháp điều khiển sử dụng hệ số khuếch đại thấp để đối phó với các điều kiện không chắc chắn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X