• /'di:liɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia, sự phân phát
  Sự buôn bán; ( số nhiều) sự gia dịch buôn bán
  dealing in rice
  sự buôn bán gạo
  Thái độ đối xử, cách đối xử, cách xử sự, cách cư xử
  plain dealing
  sự chân thực, sự thẳng thắn
  ( số nhiều) quan hệ, sự giao thiệp
  to have dealings with somebody
  có quan hệ với ai; giao thiệp với ai
  ( số nhiều) sự thông đồng; việc làm ám muội
  to have dealings with the enemy
  thông đồng với quân địch

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  buôn bán
  phân phát
  sự chia

  Kinh tế

  giao dịch
  arm's-length dealing
  giao dịch bình thường
  clandestine dealing
  giao dịch chợ đen
  course of dealing
  phương thức giao dịch thông thường
  dealing for cash
  giao dịch tiền mặt
  dealing for the account
  giao dịch ghi sổ
  dealing in futures
  giao dịch hàng hóa kỳ hạn
  dealing in securities
  giao dịch chứng khoán
  dealing room
  phòng giao dịch
  dealing slip
  phiếu ghi giao dịch
  dealing unit
  đơn vị giao dịch
  direct dealing
  giao dịch trực tiếp
  exclusive dealing contract
  hợp đồng giao dịch có tính biệt lập
  kerb dealing
  buôn bán ngoài sở giao dịch
  kerb dealing
  giao dịch hậu trường
  margin dealing
  giao dịch biên
  option dealing
  giao dịch quyền chọn mua (cổ phiếu)
  ring dealing
  việc mua bán vòng trong (của Sở giao dịch hàng hóa)
  screen-based automated dealing
  sự giao dịch tự động hóa trên màn ảnh
  share dealing
  giao dịch cổ phiếu trên thị trường xám
  swap dealing
  giao dịch mua để bán, bán để mua hàng hóa kỳ hạn
  swap dealing
  giao dịch trao đổi hàng hóa kỳ hạn
  underhand dealing
  giao dịch lén lút, bí mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X