• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem centimetre

  Toán & tin

  một phần trăm mét

  Đo lường & điều khiển

  centi-mét (một phân)

  Kỹ thuật chung

  centimét
  abampere centimeter squared
  abampe centimét vuông
  abampere per centimeter squared
  abampe trên centimét vuông
  abcoulomb per cubic centimeter
  abculong trên centimét khối
  abcoulomb per square centimeter
  abculong trên centimét vuông
  bpc (bitsper centimeter)
  số bit trên mỗi centimét
  bytes per centimeter
  số byte trên mỗi centimét
  characters per centimeter
  số ký tự trên mỗi centimét
  cpc (charactersper centimeter)
  số ký tự trên mỗi centimet
  cubic centimeter
  centimét khối
  gram centimeter heat-unit
  đơn vị nhiệt centimét gam
  square centimeter
  centimét vuông
  cm
  phân
  CM (centimeter)
  một phần trăm của mét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X