• /¸sentrəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác centralisation

  Danh từ

  Sự tập trung
  Sự tập quyền trung ương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tập trung hóa

  Kinh tế

  sự tập trung
  centralization of planning
  sự tập trung kế hoạch hóa
  centralization of short-term credit
  sự tập trung tín dụng ngắn hạn
  tập quyền

  Địa chất

  sự tập trung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X