• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  thuê tàu thuyền

  Xây dựng

  sự thuê tàu

  Kinh tế

  thuê tàu
  bulk chartering
  thuê tàu chất rời
  chartering broker
  người môi giới thuê tàu
  chartering market
  thị trường thuê tàu
  inland chartering broker
  người môi giới thuê tàu trong nước
  ship chartering
  việc thuê tàu
  time chartering
  việc thuê tàu định hạn
  voyage chartering
  việc thuê tàu theo chuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X