• /'broukə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người môi giới, người mối lái buôn bán
  Người bán đồ cũ
  Người được phép bán hàng tịch thu; người định giá hàng tịch thu
  Công ty kinh doanh môi giới (BĐS)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người môi giới
  ship broker
  người môi giới tàu biển
  mạch ngắt
  môi giới
  information broker
  nhà môi giới thông tin
  ship broker
  người môi giới tàu biển

  Kinh tế

  người môi giới
  advertising broker
  người môi giới quảng cáo
  agency broker
  người môi giới đại lý
  air broker
  người môi giới thuê máy bay
  associated broker
  người môi giới của hiệp hội
  aviation broker
  người môi giới hàng không
  bill broker
  người môi giới tín phiếu
  board broker
  người môi giới của sở
  broker agent
  người môi giới kiêm đại lý
  broker-dealer
  người môi giới-kinh doanh
  bullion broker
  người môi giới buôn bán vàng bạc
  bullion broker
  người môi giới vàng bạc thoi
  certified broker
  người môi giới chính thức
  chartering broker
  người môi giới thuê tàu
  commission broker
  người môi giới (ăn) hoa hồng
  commission broker
  người môi giới ăn hoa hồng
  commodity broker
  người môi giới hàng hóa
  commodity broker
  người môi giới nguyên liệu (ở cơ sở giao dịch hàng hóa)
  contra broker
  người môi giới đối tác
  contract broker
  người môi giới kết giao
  curb broker
  người môi giới (chứng khoán) ngoài Sở giao dịch
  curbstone broker
  người môi giới ngoài sàn
  discount broker
  người môi giới chiết khấu
  exchange broker
  người môi giới hối đoái
  exchange broker
  người môi giới ngoại hối
  export broker
  người môi giới xuất khẩu
  floor broker
  người môi giới tại sàn
  floor broker
  người môi giới tại Sở giao dịch chứng khoán
  foreign exchange broker
  người môi giới ngoại hối
  freight broker
  người môi giới chở hàng
  freight broker
  người môi giới thuê tàu
  full service broker
  người môi giới đa năng
  funds broker
  người môi giới vay ngắn hạn
  government broker
  người môi giới chứng khoán công trái
  government broker
  người môi giới của chính phủ
  grain broker
  người môi giới hàng ngũ cốc
  honest broker
  người môi giới thật thà
  import broker
  người môi giới nhập khẩu
  incorporated broker
  người môi giới bảo hiểm
  incorporated broker
  người môi giới của liên đoàn
  independent broker
  người môi giới độc lập
  inland chartering broker
  người môi giới thuê tàu trong nước
  inside broker
  người môi giới chính thức
  institutional broker
  người môi giới cho một tổ chức
  insurance broker
  người môi giới bảo hiểm
  inter-dealer broker
  người môi giới các nhà kinh doanh
  investment broker
  người môi giới đầu tư
  issue broker
  người môi giới phát hành (chứng khoán)
  issuing broker
  người môi giới phát hnàh
  kerb broker
  người môi giới chứng khoán động sản
  kerb broker
  người môi giới lề đường
  lease broker
  người môi giới cho thuê
  list broker
  người môi giới danh sách
  list broker
  người môi giới danh sách các địa chỉ
  Lloyd's broker
  Người môi giới của Lloyd's
  Lloyd's broker
  người môi giới của Loyd
  marine insurance broker
  người môi giới bảo hiểm đường biển
  matching broker
  người môi giới bù trừ
  mercantile broker
  người môi giới hối đoái
  merchandise broker
  người môi giới bán hàng
  merchandise broker
  người môi giới hàng hóa
  money broker
  người môi giới tiền tệ
  money broker
  người môi giới vay tiền
  mortgage broker
  người môi giới thế chấp
  odd-lot broker
  người môi giới mua bán lẻ chứng khoán
  outside broker
  người môi giới bất hợp pháp
  outside broker
  người môi giới hành lang
  outside broker
  người môi giới ngoài sàn
  outside broker
  người môi giới ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  produce broker
  người môi giới giao dịch hàng hóa (nông phẩm)
  produce broker
  người môi giới giao dịch hàng hóa (nông sản phẩm)
  produce broker
  người môi giới sản phẩm
  purchase broker
  người môi giới thu mua
  running broker
  người môi giới hoa hồng (về chiết khấu hối phiếu)
  running broker
  người môi giới trung gian
  sales broker
  người môi giới bán hàng
  share broker
  người môi giới chứng khoán
  share broker
  người môi giới cổ phiếu
  ship broker
  người môi giới tàu biển
  shipbroker (shipbroker)
  người môi giới tàu biển
  space broker
  người môi giới quảng cáo
  spot broker
  người môi giới giao dịch hàng hóa có sẵn
  stock broker
  người môi giới chứng khoán
  Stockbroker (Stockbroker)
  người môi giới cổ phiếu
  Stockbroker (Stockbroker)
  người môi giới ở Sở giao dịch chứng khoán
  Street broker
  Người môi giới chứng khoán ngoài hè phố, ngoài Sở giao dịch
  street broker
  người môi giới ngoài sàn
  sworn broker
  người môi giới có tuyên thệ
  two-dollar broker
  người môi giới hai đô-la
  value broker
  người môi giới theo giá trị
  vessel broker
  người môi giới tàu
  người trung gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X