• /¸sə:kəm´skripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  (toán học) sự vẽ hình ngoại tiếp
  Sự định giới hạn, sự hạn chế
  Giới hạn
  Khu vực địa hạt (hành chính)
  Hàng chữ khắc trên đường vòng (quanh đồng tiền, con dấu...)
  Định nghĩa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X