• /kən'streint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép
  to act under constraint
  hành động do bị ép buộc
  Sự đè nén, sự kiềm chế
  Sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè
  to speak without constraint
  nói không e dè
  Sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ràng buộc, sự hạn chế
  artificial constraint
  liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo
  dual constraints
  ràng buộc đối ngẫu
  feasible constraints
  (lý thuyết trò chơi ) ràng buộc chấp nhận được
  geometric constraint
  ràng buộc hình học
  ideal constraint
  ràng buộc lý tưởng
  nonintegrable constraint
  ràng buộc không khả tích
  rheonomous constraint
  (cơ học ) liên kết không ngừng
  row constraint
  ràng buộc về hàng
  scleronomous constraint
  (cơ học ) liên kết dừng


  Xây dựng

  sự liên kết

  Cơ - Điện tử

  Sự ràng buộc, sự hạn chế, sự cưỡng bức, phản lựcliên kết

  Kỹ thuật chung

  điều kiện ràng buộc
  liên kết
  absolutely rigid constraint
  sự liên kết cứng tuyệt đối
  bilateral constraint
  sự liên kết hai chiều
  constraint force
  phản lực liên kết
  fictitious constraint
  mối liên kết ảo
  fixing constraint
  mối liên kết cố định
  geometrical constraint
  liên kết hình học
  geometrical constraint
  sự liên kết hình học
  holonomic constraint
  sự liên kết holonôm
  ideal constraint
  liên kết lý tưởng
  internal constraint
  mối liên kết bên trong
  kinematic constraint
  mối liên kết động học
  method of constraint
  phương pháp thay liên kết
  principle of least constraint
  nguyên lý liên kết tối thiểu
  reaction of constraint
  phản lực liên kết
  reciprocal constraint
  sự liên kết qua lại
  reciprocal constraint
  sự liên kết tương hỗ
  redundant constraint
  liên kết thừa
  redundant constraint
  mối liên kết thừa (thêm)
  rheonoous constraint
  liên kết không dừng
  scleronomous constraint
  liên kết dừng
  unilateral constraint
  sự liên kết một chiều
  phản lực liên kết
  sự cố định chặt
  sự cưỡng bức
  ràng buộc
  artificial constraint
  ràng buộc giả tạo
  CFP (constraintfunctional programming)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  change constraint
  thay đổi ràng buộc
  constraint class
  lớp ràng buộc
  constraint force
  lực ràng buộc
  constraint functional programming (CFP)
  sự lập trình chức năng ràng buộc
  constraint matrix
  ma trận ràng buộc
  constraint rule
  quy tắc ràng buộc
  constraint set
  tập hợp các ràng buộc
  constraint set
  tập ràng buộc
  dual constraint
  ràng buộc đối ngẫu
  geometric constraint
  ràng buộc hình học
  hierarchical constraint set
  tập ràng buộc phân cấp
  holonomic constraint
  ràng buộc holonom
  ideal constraint
  ràng buộc lý tưởng
  moving constraint
  ràng buộc động
  nonintegrable constraint
  ràng buộc không khả tích
  number of constraint
  số ràng buộc
  operational constraint
  sự rằng buộc khai thác
  principle of least constraint
  nguyên lý ràng buộc tối thiểu
  row constraint
  ràng buộc về hàng
  stationary constraint
  ràng buộc tĩnh
  stiffness constraint
  ràng buộc về độ cứng
  strength constraint
  ràng buộc về độ bền (phương pháp tối ưu)
  sự giới hạn

  Giải thích EN: 1. a restriction of a solid's natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.a restriction of a solid's natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.2. a restriction of the natural degrees of freedom of a system.a restriction of the natural degrees of freedom of a system..

  Giải thích VN: 1. Sự hạn chế trong xu hướng tự nhiên của một vật rắn là co lại khi bị kéo ở hai đầu. 2. Sự hạn chế trong các mức độ tự do thuộc bản chất của một hệ.

  sự hạn chế
  sự kẹp chặt
  sự liên kết
  absolutely rigid constraint
  sự liên kết cứng tuyệt đối
  bilateral constraint
  sự liên kết hai chiều
  geometrical constraint
  sự liên kết hình học
  holonomic constraint
  sự liên kết holonôm
  reciprocal constraint
  sự liên kết qua lại
  reciprocal constraint
  sự liên kết tương hỗ
  unilateral constraint
  sự liên kết một chiều
  sự ngàm
  sự ràng buộc
  operational constraint
  sự rằng buộc khai thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X