• /´striktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phê phán, sự lên án nghiêm khắc, sự phê bình nghiêm khắc, sự chỉ trích
  to pass strictures on somebody
  phê bình nghiêm khắc ai
  (y học) sự thắt mạnh; chỗ nghẽn; chỗ hẹp
  (từ cổ,nghĩa cổ) (như) strictness

  Chuyên ngành

  Y học

  co hẹp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X