• /kræmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng chuột rút, chứng vọp bẻ
  to be taken with a cramp
  bị chuột rút
  (nghĩa bóng) sự bó buộc, sự câu thúc, sự tù túng, sự gò bó
  (kỹ thuật) thanh kẹp, má kẹp ( (cũng) cramp-iron)
  Bàn kẹp mộng (của thợ mộc)

  Tính từ

  Bị chuột rút
  Khó đọc (chữ)
  cramp handwriting
  chữ viết khó đọc
  Bị ép chặt, bị bó chặt, chật hẹp, tù túng, không tự do, không được thoải mái

  Ngoại động từ

  Làm cho co gân, làm cho bị chuột rút
  (nghĩa bóng) cản trở; câu thúc, làm khó (cử động)
  all these worries cramped his progress
  tất cả các sự lo lắng ấy đã làm cản trở anh ta tiến bộ
  Kẹp bằng thanh kẹp, kẹp bằng bàn kẹp
  to cramp up
  ép chặt, bóp chặt, bó chặt

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  kẹp bằng vòng cặp
  đinh chữ U
  đinh ngoặc
  ghép bằng đinh ngoặc
  quai kẹp
  thanh kẹp

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vách chống

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cặp
  cột chống
  cữ
  kẹp
  đinh đỉa
  straight cramp
  đinh đỉa chữ U
  móc
  ống kẹp
  quai
  tile cramp
  quai kẹp ngói
  sự kẹp
  sự nén
  tay cửa
  vành tỳ
  vòng
  vòng kẹp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bánh gatô cốc từ bột loại xấu

  Nguồn khác

  • cramp : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X