• /si'viljən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thường, thường dân

  Tính từ

  (thuộc) thường dân (trái với quân đội)
  civilian clothes
  quần áo của thường dân, quần áo xi-vin
  civilian population
  thường dân


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  military

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X