• /kou'ɔ:dneit/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ngang hàng, bằng vai
  a co-ordinate person
  người ngang hàng, người bằng vai
  a co-ordinate thing
  vật ngang hàng, vật không kém phần quan trọng
  (toán học) toạ độ
  co-ordinate angle
  góc toạ độ
  co-ordinate bombing
  (quân sự) sự ném bom toạ độ
  (ngôn ngữ học) kết hợp
  co-ordinate conjunction
  liên từ kết hợp
  Danh từ
  (toán học) toạ độ
  target co-ordinates
  bản đồ có toạ độ chỉ mục tiêu (ném bom)
  Ngoại động từ
  Đặt đồng hàng
  Phối hợp, xếp sắp
  to co-ordinate one's movements in swimming
  phối hợp các động tác trong lúc bơi
  to co-ordinate ideas
  xếp sắp ý kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X