• /´kɔk¸teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rượu cốctay
  Nước quả cây
  Rau hoa quả
  Ngựa đua bị cắt cộc đuôi
  Kẻ mới phất; kẻ ngu dốt mà giữ địa vị cao

  Chuyên ngành

  Y học

  dung dịch hỗn hợp thuốc

  Kinh tế

  nước hoa quả
  rượu cốc tai

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X