• /´hai¸bɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng tín hiệu cho phép chạy hết tốc độ (xe lửa)
  Xe lửa tốc hành
  Rượu uytky pha xô đa uống bằng cốc vại

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chạy hết tốc độ (xe lửa)

  Ngoại động từ

  Ra hiệu cho (người lái xe lửa) tiến lên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X