• /kә'ku:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái kén (tằm)
  Cái bọc để che chở như cái kén
  Tình trạng sống tách rời được che chở

  Ngoại động từ

  Làm kén
  Bao phủ kín như cái kén

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cái kén tằm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X