• /pæd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) đường cái
  gentleman (knight, squire) of the pad
  kẻ cướp đường
  Ngựa dễ cưỡi (như) pad nag
  Miếng đệm lót, cái lót; yên ngựa có đệm
  Tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ)
  Lõi hộp mực đóng dấu
  Cái đệm ống chân (chơi bóng gậy cong...)
  Như ink-pad
  Gan bàn chân (thỏ, cáo...)
  Bề mặt bằng phẳng dùng cho máy bay cất cánh, phóng tàu vũ trụ
  Nơi ai sống
  come back to my pad
  quay về chỗ tôi ở
  Giỏ (dùng làm đơn vị (đo lường))
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút

  Ngoại động từ

  Đi chân, cuốc bộ
  to pad it; to pad the hoof
  (từ lóng) cuốc bộ
  Đệm, lót, độn thêm
  Bước nhẹ
  ( (thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách...)
  to pad a sentence out
  nhồi nhét những thứ thừa đầy câu
  padded cell
  buồng có tường lót đệm (để nhốt người điên)

  hình thái từ


  Cơ khí & công trình

  đệm đỡ

  Xây dựng

  dầm đỡ (ở mỏ) (cái) gối
  dầm dưới

  Y học

  đệm bông gòn

  Điện

  bộ suy giảm (cố định)

  Giải thích VN: Bộ suy giảm đặt trong đường truyền sóng hoặc ống dẫn sóng.

  tụ điện điều chỉnh

  Giải thích VN: Tụ điều chỉnh được dùng để điều chỉnh tần số chính xác của bộ dao động hoặc mạch điều hưởng trong khuếch đại hoặc bộ lọc.

  Kỹ thuật chung

  bàn phím
  bệ
  bộ đệm
  khối
  đế
  đệm
  đệm tựa
  lớp đệm hàn
  lớp đệm/ xỉ hàn

  Giải thích EN: 1. a layer of material used to protect an object.a layer of material used to protect an object.2. the spare metal projecting from a weld part of casting.the spare metal projecting from a weld part of casting..

  Giải thích VN: 1. một lớp vật liệu sử dụng để bảo vệ một vật 2.kim loại thừa ra sau khi hàn.

  gói
  gối tựa
  bạc dẫn khoan
  bạc đỡ
  bạc lót lớp đệm
  má phanh
  rãnh nở nhiệt
  sàn để lắp
  san phẳng (đường)
  vật đệm đá đệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X