• /ɜːn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái lư; cái vạc, cái bình, cái vại, thùng phiếu (bầu cử)
  Bình đựng di cốt, bình đựng tro hoả táng
  Bình hãm trà, bình hãm cà phê (ở các tiệm cà phê và căng tin)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cái) bình

  Kỹ thuật chung

  cái bình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X