• /´kɔinidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đúc tiền
  Tiền đúc
  Hệ thống tiền tệ
  a decimal coinage
  hệ thống tiền tệ thập phân
  Sự tạo ra, sự đặt ra (từ mới)
  this is the very coinage of his brain
  cái đó là do trí óc hắn ta tạo ra
  Từ mới đặt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đúc tiền

  Kỹ thuật chung

  lõi ảnh

  Kinh tế

  chế độ tiền đúc (của một nước)
  chế độ tiền tệ
  decimal coinage
  chế độ tiền tệ thập phân
  sự đúc tiền
  free coinage
  sự đúc tiền tự do
  việc đúc tiền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X