• /ɪnˈvɛnʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát minh, sự sáng chế; vật phát minh, vật sáng chế; sáng kiến
  Tài phát minh, tài sáng chế; óc sáng tạo
  Sự sáng tác; vật sáng tác
  Chuyện bịa đặt, điều bịa đặt
  necessity is the mother of invention
  cái khó ló cái khôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phát minh

  Xây dựng

  phát minh, phát kiến, sự khám phá

  Kỹ thuật chung

  phát minh
  disclosure of the invention
  sự công bố phát minh
  disclosure of the invention
  sự tiết lộ phát minh
  title of the invention
  nhan đề phát minh
  unity of invention
  đơn vị phát minh
  sự phát minh
  sự sáng chế

  Kinh tế

  phát minh
  capital-saving invention
  phát minh tiết kiệm vốn
  copyright certificate on invention
  giấy chứng (bản quyền) phát minh
  labour-saving invention
  phát minh tiết kiệm sức lao động
  technological invention
  phát minh kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X