• (đổi hướng từ Colleges)
  /'kɔlidʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trường đại học, trường cao đẳng
  Ban; học viện
  college of pharmacy
  ban dược; học viện dược (trong trường đại học)
  Trường đại học nội trú
  Trường chuyên nghiệp
  naval college
  trường hải quân
  college of music
  trường nhạc
  Đoàn, đoàn thể, hội, tập đoàn
  the College of Cardinals
  đoàn giáo chủ áo đỏ (có thể bầu giáo hoàng)
  (từ lóng) trại giam, nhà tù

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trường cao đẳng
  trưường đại học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X