• /¸ju:ni´və:siti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trường đại học (thiết chế giảng dạy và sát hạch các sinh viên trong những ngành học cao cấp, phát học vị và cung cấp tiện nghi cho nghiên cứu học thuật)
  Tập thể của trường đại học (các thành viên nói chung của thiết chế đó)
  Đội đại học (đội thể thao của một trường đại học)

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  đại học

  Điện

  viện đại học

  Kỹ thuật chung

  trường đại học
  University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID)
  Hiệp hội các trường đại học vì sự phát triển Internet tiên tiến
  university of technology
  trường Đại học bách khoa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X