• (đổi hướng từ Collocated)
  /´kɔlə¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sắp xếp vào một chỗ; sắp đặt theo thứ tự

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sắp xếp

  Kỹ thuật chung

  sắp xếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X