• /´kɔmju¸teitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thay thế, vật thay thế, người thay, vật thay
  (điện học) cái đảo mạch, cái chuyển mạch
  electronic commutator
  cái chuyển mạch điện tử
  (toán học) hoán tử

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đường ống (của máy)

  Ô tô

  bô chuyển mạch

  Toán & tin

  hoán tử
  anti-commutator
  phản hoán tử
  commutator group
  nhóm hoán tử
  commutator of group
  nhóm hoán tử
  commutator word
  từ hoán tử
  extended commutator
  hoán tử suy rộng
  higher commutator
  hoán tử cấp cao

  Điện

  bộ đảo chiều
  bộ đổi nối
  bộ góp điện

  Điện tử & viễn thông

  núm chỉnh lưu

  Điện

  vàng góp điện

  Điện lạnh

  vành đổi chiều
  commutator head
  đầu vành đổi chiều

  Kỹ thuật chung

  chuyển mạch
  commutator switch
  bộ chuyển mạch đảo chiều
  commutator switch
  bộ chuyển mạch đổi chiều
  floor commutator
  cái chuyển mạch cầu thang
  maxwell DC commutator bridge
  cầu có chuyển mạch điện một chiều
  spring commutator
  bộ chuyển mạch lò xo
  giao hoán tử
  ống góp
  ống tụ
  vành góp
  commutator brush
  chổi vành góp (điện)
  commutator head
  đầu vành góp
  commutator motor
  động cơ có vành góp
  commutator ring
  vành góp điện
  commutator sparking
  sự đánh lửa vành góp
  commutator V-ring
  măng sông vành góp
  commutator V-ring
  ống lồng vành góp
  divided commutator
  vành góp phân đoạn
  double commutator
  vành góp kép
  split-ring commutator
  vành góp hai mảnh
  spring commutator
  vành góp có lò xo
  vành góp điện
  commutator brush
  chổi vành góp (điện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X