• /'kɔmpæktnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính rắn chắc; tính chắc nịch
  Độ chặt
  (văn học) tính cô động, tính súc tích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính compac
  weak compactness
  tính compac yếu
  tính compact
  weak compactness
  tính compact yếu

  Xây dựng

  độ chặt (địa chất)
  độ đặc chắc
  độ đầm chặc
  độ đầm lăn
  mật độ{ cư trú}
  sự hợp khối
  compactness of site planning
  sự hợp khối quy hoạch không gian
  compactness of space planning
  sự hợp khối quy hoạch không gian
  tính đặc chắc

  Kỹ thuật chung

  độ chắc sít
  độ chặt
  độ compac
  độ khít

  Địa chất

  tính rắn chắc, độ chặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  density , solidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X