• /sə´liditi/

  Thông dụng

  Cách viết khác solidness

  Danh từ

  Sự vững chắc; tính chất vững chắc, trạng thái vững chắc
  the solidity of a building
  sự vững chắc của toà

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự bền chắc
  sự rắn
  tính rắn

  Kỹ thuật chung

  trạng thái rắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X